Rudari jame ”Stranjani” Rudnika mrkog uglja Zenica jučer su prekinuli štrajk. Nakon pregovora sa Upravom, obećano im je da će nedostatak radne snage nadomjestiti skorim zapošljavanjem novih kopača, što je bio glavni zahtjev rudara. Nakon štrajka ponovo je pokrenuto pitanje samog broja zaposlenih u podzemnim jamama rudnika u Federaciji BiH, ali i njihove sigurnosti. Kako navode stručnjaci, rudari u rudniku Zenica rade u složenim uslovima eksploatacije i gdje su mogući češći gorski udari. U Tuzlanskom kantonu, najlošije stanje je u rudniku Đurđevik.

”Mislim da Đurđevik ima najsloženije uslove rada i on od svih naših rudnika radi u složenim uslovima. Mislim da generalno za sve rudnike sa podzemnom eksploatacijom sigurnosne prventivne mjere su neophodne bez obzira na uslove rad ili zahtjeve rudara. Kada je u pitanju rudnik Mramor, on je nešto u boljoj poziciji jer pliće zaliježe ali ima problema sa vodonosnim pijeskovima koji se nalaze u krovnom dijelu i podinskim pijeskovima koji podzemni pritisak determiniraju kroz funkciju bujanja. Kada je u pitanju rudnik Banovići on ovdje daleko prednjači, odnosno rudnik podzemne ekspolatacije Banovići u segmentima i mehanizovanosti i sigurnosnih mjera”, kaže prof. dr. Kemal Gutić, dekan Rudarsko- geološko- građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.