JP “Komunalac” obaviještava korisnike usluge odvoza smeća da će u dane Bajramskih praznika doći do izmjene rasporeda odvoza kućnog smeća tako da će se smeće odvoziti dan kasnije, sve u cilju kako bi se mogli odraditi i praznične dane.

26.05.2020.(utorak) po rasporedu od ponedeljka

27.05.2020.(srijeda) po rasporedu od utorka

28.05.2020.(četvrtak) po rasporedu od srijede

29.05.2020.(petak) po rasporedu od četvrtka

30.05.2020.(subota) po rasporedu od petka