U okviru Plana osposobljavanja zaposlenih, u mjesecu Zaštite od požara  u „TMD Ai“ Gradačac  planirana je pokazna vježba, koja će se održati dana 18.12.2019. godine u krugu tvornice „TMD Ai“ Gradačac.

Ova je vježba zamišljena kao provjera postupka evakuacije zaposlenih u slučaju vanrednih događaja, izvlačenja zatrpanih u ruševinama, pružanja prve pomoći eventualno povrijeđenih, ispravnosti opreme za gašenje te osposobljenosti i uvježbanosti radnika tvornice za zajedničko gašenje požara i zapovijedanja u slučaju većih intervencija.

Vježba će poslužiti i za provjeru mobilnosti i osposobljenosti institucija lokalne zajednice i saradnje sa privrednim subjektima (Operativni centar CZ, PVJ Gradačac, Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, Crveni krst-križ i PU Gradačac).

Zahtjev za objavu informacije o organizovanju i izvođenju vježbe B1 TV, Radio stanici Gradačac i BET-BFR radio, sa ciljem ne stvaranja panike kod građanstva, zbog sirena vozila koja učestvuju u vježbi.