JP ELEKTROPRIVREDA BiH obavještava korisnike da će 22.07.2020. godine (srijeda) doći do planskog isključenja struje na TS 35/10 kV Kerep u periodu od 15:00-16:00 sati.

U spomenutom periodu bez el. energije će biti mjesta: Toke, Čuste, Lukavac Donji, Peštalići, Kukuruzi, Mahmut Mahala, Gluhe, Alibašići, Kamberi, Grabov Gaj i Avramovina.

A.Osmičić