JP ELEKTROPRIVREDA BiH obavještava korisnike da će:

  • 03.08.2020. godine (ponedjeljak) doći do planskog isključenja struje na ULR DIREN u periodu od 11:00-15:00 sati. Bez el. energije će biti mjesta: Vida 1, Njiverica i Novalići.
  • 04.08.2020. godine (utorak) doći do planskog isključenja struje na TS 35/10 kV Kerep u periodu od 12:00-15:00 sati. Bez el. energije će biti mjesta: Toke, Čuste, Lukavac Donji, Peštalići, Lukavac Pašin, Kukuruzi, Mahmut Mahala, Gluhe, Alibašići, Kamberi, Grabov Gaj i Avramovina.