• Najavljeni su planski prekidi za 21.02.2021. godine. Isključenje će se vršiti na TS kV Kerep 09:00 – 15:00 sati.

Bez napajanja električnom energijom bit će: Cage, Durakovići, Imširovići i Alići.

Najavljeni su planski prekidi za 22.02.2021. godine. Isključenje će se vršiti na TS 10/0,4 kV Poljane od 09:00 – 15:00 sati.

Bez napajanja električnom energijom bit će: Poljane.