Planski prekidi električne energije najavljeni su za petak(09.10.2020.godine) u vremenu od 09:00 sati do 15:00 sati za korisnike koji se napajaju sa TS 35/10 kV Kerep LR Biberovo Polje.

Bez napajanja električnom energijom će biti naselja i ulice: Đogići, Moštanica, Trnovci, Prijeko Brdro i Džakule.