Najavljeni su planski prekidi za 01.04.2021. godine. Isključenje će se vršiti na TS 35/10 kV Kerep 09:00 – 11:00 sati.

Bez napajanja električnom energijom bit će: Jelovče selo Havići, Međiđa Donja, Buk, Cage i Alići.