PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac putem javnog nadmetanja- pisanih ponuda  uzima u  zakup  zemljište površinecca 3.000 m2  sa objektima, radizbrinjavanje pasa lutalica ­.

Objekti trebaju imati sljedeće karakteristike: –    postojanje minimalno 10 boksova,

–          min.širina boksa 3m,

–          dužina boksa 3 po 2m i 7 po 3m,

–          visina boksa 1,8 – 2,8 m

Boksovi moraju imati betonsku podlogu i biti od čvrstog zidanog materijala.Minimalno pola boksova moraju imati ograđen prostor, tj. moraju imati određenu površinu ispred samog boksa.

Ponuđač mora zemljište i prateće objekte uredno održavati, a pse lutalice nakon prihvatanja hraniti i zbrinjavati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („ Sl.glasnik BiH“ br.25/09), te po potrebi asistirati Veterinarskoj stanici pri hvatanja pasa na ulici.

Grad Gradačac zemljište i objekte uzima  u zakup na period od 7 mjeseci.

Izvor: Grad Gradačac