Fiskalno vijeće BiH usvojilo je Pismo namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), kojim BiH traži finansijsku podršku u okviru instrumenta za brzo finansiranje, u sklopu napora na suzbijanju širenja virusa korona.

Konstatovano je da je fiskalna pozicija BiH značajno popravljena u toku trajanja prethodnog aranžmana sa MMF-om, što je omogućilo određeni fiskalni prostor da se pokrije dosadašnja ekonomska cijena pandemije virusom korona, te da je suficit u posljednje dvije godine u prosjeku bio blizu 2% bruto domaćeg proizvoda. Očekivanje je da će fiskalna pozicija ove godine biti deficit, zbog značajnog smanjenja prihoda u budžetima, mnogo veće potrošnje na zdravstvo, te dodatne socijalne i ekonomske podrške iz budžeta uslijed posljedica izazvanih pandemijom virusa korona.

Sredstva MMF-a će biti iskorištena za povećanje potreba u zdravstvu i za finansiranje mjera ekonomske stabilizacije, a očekuje se da će instrument za brzo finansiranje djelovati i kao katalizator za podršku drugih međunarodnih finansijskih institucija.

Pored Pisma namjere, Fiskalno vijeće BiH razmatralo je i usvojilo i Izvještaj o izvršenju Budžeta Fiskalnog vijeća BiH za 2019. godinu, te Prijedlog budžeta Fiskalnog vijeća BiH za 2020. godinu.

(RTVSlon)

A.Osmičić, B1 TV