Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je Naredbu broj: 01-33-6301/20 od 09.11.2020. godine, a koja se primjenjuje od 10.11.2020. godine.

Ovom naredbom ograničava se kretanje građanstvu na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana. Izuzimaju se svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavca za kretanje u periodu od 23 sata uvečer do 5 sati ujutru narednog dana.
Imajući u vidu da se ista Naredba odnosi i na zaposlene vozače, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je pripremilo urnek Potvrde koju poslodavci trebaju da izdaju svojiim uposlenim vozačima za kretanje-rad u periodu od 23 sata uvečer do 5 sati ujutru narednog dana. Potvrda se nalazi u prilogu ove obavijesti, kao i gore navedena Naredba kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

(RTV Slon)