Državna kompanija “Elektroprivreda BiH” prodala je viškove električne energije za prvih šest mjeseci i pritom zaradila 63,8 miliona maraka (31,9 miliona eura).

Tržišne prilike

„Elektroprivreda BiH“ prodala je viškove struje u posljednjem kvartalu 2019. godine u količini od 530 gigavat-sati (GWh) po prosječnoj cijeni od 60,19 eura po megavat-satu. Na taj način ostvaren je prihod od 63,8 miliona maraka.

azlog za prodaju viškova 2019. je u povoljnim uvjetima na tržištu. Na taj način, i u uvjetima neizvjesnih tržišnih kretanja, „Elektroprivreda BiH” osigurala je sve preduvjete za uspješno poslovanje za 2020. godinu.

Aktivnosti na prodaji preostalih količina energije bit će provođene u ovisnosti o daljnjem razvoju tržišnih prilika – rečeno nam je iz državne kompanije.

U posljednja dva mjeseca došlo do znatnog pada cijena struje na tržištu, a razlog su temperature iznad očekivanog prosjeka, dobra hidrološka situacija u regionu, kao i ulazak u pogon podmorskog kabla Italija – Crna Gora.

Kratki aranžman

Na taj način, cijene energije za drugo polugodište ove godine, gdje postoje preostali viškovi struje, naći će se u rasponu od 50 do 55 eura po megavat-satu.

Izvjesnost prodaje viškova energije u drugom polugodištu umnogome će ovisiti o snabdjevenosti termoelektrana ugljem i o hidrološkim prilikama, zbog čega će se njihova prodaja zasnivati na kratkoročnim aranžmanima u periodima povoljnih tržišnih prilika.

Zaradili u julu 47,4 miliona eura

„Elektroprivreda BiH“ dio bilansnih viškova, koji se odnose na dugoročnu prodaju, odlučila je plasirati na tržište već krajem jula 2019. godine, što se pokazalo kao najbolji termin, jer je u tom periodu cijena za 2020. dostigla svoj maksimum.

Tako je prodato energije u količini od oko 770 gigavat-sati po prosječnoj cijeni od 61,56 eura po megavat-satu, što predstavlja prihod od oko 47,4 miliona eura.

Izvor: Avaz