Ukupna vrijednost projekta je 21.278 KM, od čega je posredstvom UNDP-a finansirano 16.230 KM, a iz budžeta Grada Gradačca 5.047 KM.

Prema specifikaciji Doma zdravlja Gradačac, projektom je odobrena sljedeća oprema: puls oksimetar (2 kom), aspirator (2 kom), infuziona pumpa, EKG aparat (2 kom), okovratnik za imobilizaciju (6 kom), ambu elektrode kardiološke (300 kom), airwai raznih veličina i spinalna daska (2 kom).

Više o tome donosimo u prilogu: