Granična policija Bosne i Hercegovina obavlja granične provjere u skladu sa Zakonom i i Odlukom Vijeća ministara, kojom se privremeno zabranjuje ulazak stranim državljanima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Odluka se ne primjenjuje na: a) zdravstvene radnike koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu radi angažmana u struci, b) osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje, c) prekogranične radnike, d) službe i timove Civilne zaštite, e) pripadnike vojnih snaga država članica Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir i pripadnika Stožera NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, f) strance koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u BiH, g) vozače i pratitelje u slučajevima prijenosa posmrtnih ostataka, h) posade teretnih vozila i brodova u međunarodnom prometu, i) čelnike država i članove njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak najavljen GPBiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog tijela BiH, j) tranzit stranaca radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju BiH, k) strance koji imaju posebnu dozvolu za ulazak Bosnu i Hercegovinu, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu izdatu od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Navedene osobe obvezne su pridržavati se i poštovati sve upute i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Vijeće ministara BiH je na 18. izvanrednoj sjednici, održanoj 30.4.2020. godine, donijelo Odluku o dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koja stupa na snagu danom donošenja. Ovom Odlukom dodatno je propisano da se u članku 2. stavak (5), iza točke k) Odluke, dodaje nova točka l) koja glasi:

  1. l) na državljane susjednih država koji u Bosnu i Hercegovinu ulaze radi obavljanja poljoprivrednih radova i imaju poljoprivredno zemljište u Bosni i Hercegovini, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja privrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da osoba obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu.

IZVOR: RTV Slon