U periodu od 27.02.-23.04.2020 godine broj osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor prema bazi Higijensko-epidemiološke službe na području grada Gradačac je 889.

U pomenutom periodu broj osoba koje su samoinicijativno napustile izolaciju je 15.

Broj osoba koje su završile period kućne izolacije u trajanju od 14 dana je 611.

Dana 23.04.2020. godine ukupan broj osoba pod zdravstvenim nadzorom je 263.

Pozitivnih na COVID-19 u gradu Gradačac nema.

A.Osmičić