U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za februar će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH danas, 5. marta 2021. godine.

Najniža penzija iznosi 382 KM, zagarantovana 478 KM, a najviša 2.174 KM.