Da bi se članovi domaćinstva zaštitili od infekcije virusom COVID19, važno je poštovati dobru higijensku praksu, koja podrazumijeva svakodnevno čišćenje i dezinfekciju svih površina i  predmeta (uz napomenu da je pranje ruku najvažnija pojedinačna mjera u prevenciji infekcija), poručuju iz Zavoda za javno zdravstvo TK.

Čišćenje uključuje suho i vlažno čišćenje, uz redovno provjetravanje. Adekvatnim čišćenjem uklanja se do 60% mikroorganizama. Za ovaj postupak su potrebni: pribor (usisivač, krpe, spužve), deterdžent za domaćinstvo i zaštitna oprema (rukavice).

Za postupak dezinfekcije su potrebni: pribor (krpe, spužve), sredstva za dezinfekciju i zaštitna oprema (rukavice). Dezinficiraju se površine i predmeti koji se najviše koriste.

Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:

 • Pridržavati se uputa za korištenje koje je naveo proizvođač sredstva.
 • Izbjegavati kontakt sredstva s očima i kožom, te ga držati dalje od dohvata djece.
 • Ne miješati različita sredstva za čišćenje, provjetravati prostorije u kojima se ona koriste, proučiti kontaktno vrijeme, te ostaviti da sredstvo za čišćenje djeluje.
 • Dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala vršiti prema uputama proizvođača.

Odabir sredstava za dezinfekciju

Dezinfekcija se provodi registriranim dezinfekcijskim sredstvima koja djeluju na viruse prema uputama proizvođača. Alternativno se može koristiti i 0,05% natrijev hipohlorit (dobije se kada se preparat koji sadrž 5% rastvor hlora – npr. izbjeljivač ili varikina razblaži sa vodom u omjeru 1 dio varikine : 100 dijelova vode) ili 70% etilni alkohol za osjetljive površine.

Površine od tvrdog materijala (podovi, pločice, prekidači, šteke, rukohvati, đonovi obuće sl.) se dezinfikuju 0,1% rastvorom natrijum hipohlorita i nakon pola sata isperu vodom. Rastvori se uvijek koriste prema preporuci proizvođača. Rastvor natrijum hipohlorita (0,1%) se takođe priprema iz preparata koji sadrže 5% rastvor hlora (npr. Domestos, varikina), tako što se u 1 litar vode dodaju 2 supene kašike, odnosno, 20 ml preparata.

Površine od mekog materijala (npr. staze na stepeništu, u hodnicima i sl.) dezinfikuju se rastvorom etanola (70%). Ovaj rastvor se obično priprema razrjeđenjem iz 96% – og etanola tako što se u 750 ml alkohola doda 250 ml vode. Površine od osjetljivog materijala koji se mogu oštetiti upotrebom dezinficijensa (koža, mebl-štof, lakirani materijali i sl.) se trebaju naprskati blagim rastvorom deterdženta za suđe u vodi, zatim obrisati vlažnom krpom i osušiti drugom čistom krpom.

Predmeti koji se najčešće koriste (ključevi, mobilni telefoni, daljinski upravljači i sl.) takođe se dezinfikuju 70% -im rastvorom etanola.

Lična zaštitna sredstva koja je potrebno pripremiti su: rukavice, zaštitne maske, radna odjeća, plastične vrećice, krpe, deterdžent i dezinfekcijsko sredstvo, kanta sa vodom i brisač poda.

Upute za čišćenje:

 • Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite masku i rukavice.
 • Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tokom čišćenja.
 • Držite otvorene prozore da se prostor provjetrava i/ili uključite ventilaciju.
 • Očistite pod deterdžentom, te nakon toga dezinficirajte.
 • Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom, te nakon toga dezinficirajte.
 • Uklonite posteljinu, jastučnice, deke i druge tkanine te ih operite. Za pranje koristite mašinu za pranje veša (program na 90°C) i deterdžent za pranje veša.
 • Nakon čišćenja krpe operite na 90 °C.
 • Skinite rukavice i masku, te ih stavite u plastičnu vrećicu, a zatim operite ruke sapunom i vodom.
 • Sav otpad nastao tokom čišćenja treba što je prije moguće odložiti u kante za otpad.
 • Istuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja.
 • Ostavite prozor otvoreni i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozrači.