17.11. Međunarodni dan srednjoškolaca

Asocijacija srednjoškolaca u BiH organizuje obilježavanje Međunarodnog

dana srednjoškolaca 17.11.2020.

Ovaj dan se obilježava u znak sjećanja na studentske proteste koji su održani u Pragu

17.11.1939. godine gdje su studenti protestovali protiv nacističke okupacije, te su streljani

bez prethodnog suđenja. 2020. navršava se 81 godina od njihovog stradanja.

17.11. Međunarodni dan srednjoškolaca je dan kada srednjoškolci cijelog svijeta stavljaju

fokus javnosti na svoje probleme.

Ove godine Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je fokus stavila na participaciju mladih u procesima donošenja odluka

te je ovogodišnji slogan: „#PitamoSe“.

Zbog svima već poznatih razloga, pandemije Covid-19, 17.11. se morao obilježiti na malo drugačiji način. Kampanju smo započeli na dan predizborne šutnje, sa sloganom „Kada vi šutite, mi #PitamoSe“! Preko Instagram i Facebook storya, našoj publici smo postavljali pitanja o problemima u njihovoj lokalnoj zajednici. Odlučili smo 2 dana poslije izbora poslati poruku Upravi naše lokalne zajednice kroz plakate na kojima je napisano 13 državnih problema, te i dopis sa istaknutim problemom.

Lokalni tim Gradačac, Asocijacije srednjoškolaca u BiH, je do sada postigao odlične rezultate sa raznim projektima i učešćima. Kao i proteklih godina, i ove godine obilježili smo 17.11 ( Dan srednjoškolaca), samo na malo drugačiji način, sa malom aktivnošću koja je obuhvatala lijepljenje plakata u svrhu podizanja svijesti o potrebama i značaju srednjoškolaca, kako u Gradačcu tako i u ostalim gradovima.

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u državi i okupljanje istih na prostoru BiH. ASuBiH se bavi edukacijim srednjoškolaca, uključivanjem srednjoškolaca u proces donošenja odluka, radi na izmjeni, dopuni i usvajanju zakonskih i političkih rješenja vezanih za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini, zastupanjem srednjoškolaca u BiH, kao i saradnjom sa drugim organizacijama i srednjoškolcima u BiH, ali i šire.