Direktor Centra za socijalni rad u Šamcu Anka Tutnjević rekla je da je budžet centra za ovu godinu 1.005.000 KM, od čega se za socijalnu zaštitu izdvaja 768.300 KM.
Ona je navela da Centar u ovoj godini ima 33 korisnika prava na stalnu novčanu pomoć za koju do kraja godine planiraju da isplate 52.000 KM.

Trenutni broj korisnika prava na dodatak na tuđu pomoć i njegu drugog lica je 371 sa tenedencijom stalnog rasta. Prema našoj procjeni, do kraja godine neophodno je da obezbijedimo 515.000 KM za isplatu ovog prava”, rekla je Tutnjevićeva.
Prema njenim riječima, oba prava finansiraju se po principu 50 odsto iz budžeta Republike i 50 odsto iz budžeta opštine.
Tutnjevićeva je podsjetila da je pravo na ličnu invalidninu do sada ostvarilo 68 lica, ali da imaju još tri podnesena zahtjeva čije je rješavanje u toku, te dodala da je iz republičkog budžeta za isplatu ovog prava obezbijeđeno 85.000 KM za ovu godinu. Putem Centra, u ustanove socijalne zaštite na teret budžeta opštine smješteno je osam lica i po tom osnovu na godišnjem nivou se isplati oko 80.000 KM. Iz budžeta opštine finansira se i smještaj djece u hraniteljsku porodicu, isplate jednokratnih novčanih pomoći i plaćanje troškova sahrane socijalno ugroženim licima”, navela je Tutnjevićeva.

B1 TV