Njemačka Ambasada Sarajevo je obavijestila građane na svom facebook profilu da ostaju zatvoreni do daljnjeg .

Usljed aktuelnog razvoja situacije u pogledu širenja korona virusa, odjel za vize i pravno-konzularni odjel Njemačke ambasade u Sarajevu ostaju zatvoreni do daljnjeg. Ambasada će na svojoj internet i Facebook stranici blagovremeno informisati kada će opet početi sa radom.“-Njemačka Ambasada Sarajevo

A. Osmičić, B1 TV