Javnost rada tijela javne vlasti je zagarantirana članom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama FBiH, osim u slučaju kada se radi o aktivnostima gdje po zakonu javnost mora biti isključena. Javnost rada i transparentnost je zagarantirana i Ustavom Bosne i Hercegovine.

ŠTA KAŽE EUROPSKA PRAKSA? MOGU LI SE SNIMATI JAVNE SJEDNICE OPĆINSKIH VIJEĆA?

Zakoni europskih država koji reguliraju ovu materiju su vrlo jasni: nitko ne može zabraniti snimanje bilo koje javne sjednice općinskog vijeća. Čak što više, bilo koji vijećnik ima puno pravo organizirati javno snimanje kao i bilo koje drugo fizičko i pravno lice. Jedino na što se mora paziti je neometan rad sjednice. Nije moguće primiti sve koji žele nazočiti sjednici, pošto se radi o fizičkoj prepreci za neometan rad javne sjednice tijela uprave.

Pojedini sudovi u Francuskoj su osudili predsjednike općina koji su pokušali zabraniti korištenje mikrofona i kamera, pod izgovorom da ih to ometa pri radu.

Presudom 5. maja 2008. u Nici (Francuska), jasno je rečeno:

“Nitko ne treba unaprijed tražiti dozvolu za snimanje”, čime su svi limiti izbrisani.

Građani BiH prihvataju pravne standarde FBiH, ali kako vidimo to moraju učiniti i njihovi politički predstavnici, time što će svoj rad učiniti još transparentnijim.

Uvjereni smo da se radi o “propustu” kojeg će oni vrlo rado ispraviti, a mi ćemo im biti zahvalni na gledanju budućih sjednica gradskih i općinskih vijeća.